เสร็จสมบูรณ์! ซ่อมสร้างถนนสาย ศก.5057 “ศรีสะเกษ” เพิ่มสะดวก

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ดำเนินโครงการซ่…