“คิงเฟรเดอริกที่ 10” ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์เดนมาร์ก

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. ที่ผ่านมา มกุฎราชกุมารเฟรเดอริกแห่งเดนมาร์ก พระชนมายุ 55 พรรษา เสด็จขึ้นครองบัลลังก์ เถลิงถวัลยราชสมบัติเ…