“วันนอร์” ยังไม่ชัด! พูดเรื่อง 112 ในสภาได้หรือไม่

วันที่ 1 ก.พ. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภา กล่าวถึง คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา 112 ที่ไม่สามารถใช้ก…