ไอร์แลนด์ไฟเขียว "แต่งงานเพศเดียวกัน" ที่แรกของโลก

วันนี้เป็นวันครบรอบ 8 ปีที่ ชาวไอร์แลนด์ลงประชามติเห็นชอบให้ปรับแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญ อนุญาตให้คนเพศเดียวกันแต่งงานกันได้…