พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า เตือน 21-25 ก.ย. ฝนถล่ม

วันที่ 19 กันยายน กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 7 ข้างหน้า คาดหมายอากาศ ระหว่างวันที่ 19 – 25 กันยายน พ.ศ.2566

โดยในช่วงวันที่ 19 – 20 …