สภาพอากาศช่วงนี้ ไม่มีสัญญาณก่อตัวของพายุ แต่มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง

แม้ช่วงนี้สถานการณ์เอลนีโญขนาดอ่อนจะเริ่มขึ้นแล้ว แต่สถานการณ์ฝนในประเทศไทยยังไม่ทิ้งช่วงเสียทีเดียว ยังมีตกอยู่บางพื…