ชาวออสเตรเลีย ป่วยจากสภาพอากาศสุดขั้ว เข้ารักษาตัวใน รพ. เพิ่มขึ้น

สถาบันสุขภาพและสวัสดิการแห่งออสเตรเลีย (AIHW) เปิดเผยรายงานว่า จำนวนชาวออสเตรเลียที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล อันเนื่องมา…