ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ดำเนินโครงการซ่อมสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย ศก.5057 แยก ทช.ศก.3013 บ้านหาด-บ้านทับขอน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ บริเวณ ช่วง กม.ที่ 1+210 ถึง กม.ที่ 12+000 ระยะทางรวม 2.085 กิโลเมตร(กม.)ใช้งบประมาณ 11.997 ล้านบาท แล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนสัญจรเรียบร้อยคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ซึ่งได้แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 กม.1+210-2+600 ระยะทาง 1.390 กม. และ ช่วงที่ 2 กมคำพูดจาก เล่นเกมสล็อต. 11+305-12+000 ระยะทาง 0.695 กม. โดยได้ซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1-1.5 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจรและป้ายจราจร

เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางลัดทางเลี่ยงสู่ชุมชน รวมถึงเป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไป-มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่