ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า สำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำน่าน (สะพานวัดฆะมัง) ต.ฆะมัง อ.เมือง จ.พิจิตร งบประมาณ 40.873 ล้านบาท แล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรได้เรียบร้อย

สะพานฯ มีความยาว 170 เมตร กว้าง 9 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนต่อเชื่อมผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 410 เมตร กว้าง 6 เมตร รวมถึง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนสะพาน ป้ายจราจร ตีเส้นผิวจราจร และวางท่อระบายน้ำคำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น

เมื่อโครงแล้วเสร็จจะสามารถร่นระยะทางได้ 10 กิโลเมตร (กม.) ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาในพื้นที่ เนื่องจากสะพานฯ ตั้งอยู่บริเวณวัดฆะมัง ต.ฆะมัง ซึ่งเป็นวัดที่จำพรรษาของเกจิอาจารย์ชื่อดังในอดีตของจังหวัดพิจิตร ทำให้วัดฆะมังเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้คนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง

รวมทั้งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ประหยัดเวลาในการเดินทางให้ประชาชนสามารถสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต