น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้เร่งให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จัดทำมาตรฐานในปีงบประมาณ 67 ตั้งเป้าหมายไว้ 600 มาตรฐาน ที่ตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามนโยบายรัฐบาล และสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน โดยเฉพาะมาตรฐานกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นนโยบายสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ  เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมชีวภาพ เอไอ ฮาลาล และซอฟต์พาวเวอร์ คาดว่า จะเป็นอุตสาหกรรมที่นำรายได้เงินมาสู่ภาคอุตสาหกรรมของไทยได้เป็นอย่างดี  

นายวันชัย พนมชัย รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนเลขาธิการ สมอ. กล่าวว่า สมอ. เตรียมขออนุมัติแผนการกำหนดมาตรฐานในปีงบประมาณ 67 รวม 600 มาตรฐาน ในการประชุมบอร์ด สมอคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. เดือน ต.ค. นี้ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 66 ที่สามารถจัดทำมาตรฐานได้ 478 มาตรฐาน โดยเร่งผลักดันมาตรฐานที่เป็นเรื่องเร่งด่วนตามนโยบาย รมว.อุตสาหกรรม ก่อน เช่น มาตรฐานสถานีชาร์จรถไฟฟ้าสาธารณะ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า มาตรฐานอาหารฮาลาล เอไอ เครื่องมือแพทย์ บีซีจี และหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

“ภายหลังที่บอร์ดให้ความเห็นชอบมาตรฐานที่ สมอ. เสนอแล้ว จะเร่งรัดให้ สมอ. ดำเนินการจัดทำมาตรฐานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม เพื่อก้าวสู่ความเป็นอุตสาหกรรม 4.0 และคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้สินค้า โดยเฉพาะสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน”