บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) แจ้งว่า จากผลการทบทวนอันดับเครดิตล่าสุดประจำปี 65 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (ทริสเรทติ้ง) ได้ยืนยันอันดับเครดิตองค์กรของ บวท. คงเดิมที่ระดับ “AAA” และได้กำหนดแนวโน้มอันดับเครดิตที่ระดับ “Stable” หรือคงที่ โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะของ บวท. ซึ่งเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐที่มีความสัมพันธ์กับรัฐบาลในระดับสูง และมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย ในฐานะเป็นผู้ให้บริการการเดินอากาศรายหลักของประเทศ รวมถึงมีความเป็นไปได้มากที่ บวท. จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างพอเพียงและทันเหตุการณ์ ในกรณีที่ บวท. ประสบกับปัญหาทางด้านการเงิน

ทั้งนี้แม้ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อปริมาณเที่ยวบิน และการชะลอตัวของอุตสาหกรรมการบิน รวมทั้งส่งผลให้รายได้ของ บวทคำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด. ลดลงในปีงบประมาณ 63-64 แต่ทริสเรทติ้งได้คาดการณ์ว่า ปริมาณการจราจรทางอากาศจะค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง สอดคล้องกับการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางในช่วงครึ่งหลังของปี 65 โดยคาดว่าปริมาณการจราจรทางอากาศในปีงบประมาณ 65 จะฟื้นตัวขึ้นเป็น 38% ของปีงบประมาณ 62 และปีงบประมาณ 66 จะเพิ่มเป็น 58% ของปีงบประมาณ 62 ก่อนที่จะเพิ่มเป็น 85% ในปีงบประมาณ 67

การฟื้นตัวของปริมาณการจราจรทางอากาศ เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ บวท. มีรายได้เพิ่มขึ้น และคาดว่าผลการดำเนินงานของ บวท. จะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในช่วงปีงบประมาณ 65-67 โดย บวท.จะมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอในช่วง 12 เดือนข้างหน้า สำหรับแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” สะท้อนให้เห็นว่า บวทคำพูดจาก ทดลองสล็อต pg. จะยังคงสถานะเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับภาครัฐต่อไป โดยมีความสัมพันธ์และมีความสำคัญกับรัฐบาลในระดับสูงในฐานะที่เป็น ผู้ให้บริการการเดินอากาศรายหลักของประเทศไทย ทั้งนี้ บวท. ได้รับการจัดอันดับเครดิตสูงสุด AAA ตั้งแต่ปี 58 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน.